Doprava nad 2350,- ZDARMA

Reklamace a vrácení zboží

Pro vrácení zboží ve 30-denní lhůtě

Pokud jste vybrali špatné zboží a potřebujete ho vrátit, pak nám ho můžete poslat na adresu:

Vrácení zboží
Poolservis obchod
Dražkovice 212
Pardubice 53333

Vyřizuje:
Ondřej Novotný
reklamace@chemie-bazen.cz
Tel: +420 728871005

K zásilce prosím přibalte protokol pro odstoupení od smlouvy 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy docx

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy PDF

Od smlouvy můžete do 30 dnů od převzetí zboží.

V případě zaslání vráceného zboží, musí být vyplněný vzorový formulář vložen do zásilky, která bude obsahovat vrácené zboží. Pokud nám protokol pošlete emailem a balík přijde za pár dnů poštou, spárovat doklad se zbožím nebude možné.Zboží, které bude zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.Zboží je třeba zabalit tak, aby bylo zabráněno poškození vráceného výrobku při přepravě.


Pro uplatnění reklamace:

Zákazník vyplní reklamační protokol - odkaz pdf zde - Reklamační protokol
Protokol obsahuje všechny důležité informace, do protokolu uveďte závadu co nejpodrobněji.
 
Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
 
V případě zaslání reklamovaného zboží, musí být vyplněný reklamační protokol vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Pokud nám protokol pošlete emailem a balík přijde za pár dnů poštou, spárovat doklad se zbožím nebude možné.Zboží, které bude zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.Zboží je třeba zabalit tak, aby bylo zabráněno dalšímu poškození reklamovaného výrobku při přepravě.

V případě reklamace podávané osobně, musí zákazník vyplněný reklamační protokol přinést s sebou.
 
Spolu s protokolem reklamovaného zboží je nutno prokázat zakoupení reklamovaného výrobku v naší společnosti.
 
Zboží je třeba zaslat/dodat vždy kompletní. Část zboží lze zaslat/dodat (reklamovat) jen po předchozím odsouhlasení z naší strany.

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

Reklamace
Poolservis obchod
Dražkovice 212
Pardubice 53333

Vyřizuje:
Ondřej Novotný
reklamace@chemie-bazen.cz
Tel: +420 728871005

Reklamaci lze podat pouze písemně nebo osobně! Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba, která vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace zašleme reklamované zboží k zákazníkovi zdarma.

 

Reklamační řád
 

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

 

Minimální záruční lhůta

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců (mimo výjimek stanovených zákonem). V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

 

Podmínky záruky

U zboží přebíraného u dodavatele je kupující povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození zboží při jeho převzetí, je prodávající povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky, opravu nebo dodat jiný bezvadný výrobek.

U zboží přebíraného od přepravní služby je kupující povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození zboží při jeho převzetí, je nutno ihned vyhotovit záznam o poškození zboží (případně i fotodokumentace) a bezprostředně dodat kopii záznamu o poškození zboží prodávajícímu. Na základě oprávněného záznamu o poškození zboží je prodávající povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky, opravu nebo dodat jiný bezvadný výrobek.

 

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

 

Tým Poolservis Obchod s.r.o.