Doprava nad 2350,- ZDARMA

Sparkly POOL Vločkovač - granulát 5 kg

Kód: 80161
399 Kč 330 Kč bez DPH
Ihned k odeslání (3 ks)
Můžeme doručit do:
24.6.2024

Sparkly POOL Vločkovač je efektivní, bezchlorový granulát pro čištění zakalené bazénové vody. Snadno se dávkuje, šetrný k životnímu prostředí, vhodný pro všechny typy bazénů. Rychle obnovuje čistotu a průzračnost vody, ideální pro pravidelnou údržbu.

Detailní informace

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna
v Pardubicích
Doprava zdarma
Doprava zdarma
od 2 350 Kč
Největší výběr
Největší výběr
značek bazénové chemie
1000+
1000+
výdejních míst po celé ČR
Možnost vrácení
Možnost vrácení
do 30-ti dnů

Detailní popis produktu

Názor bazénového specialisty - recenze

  •  Účinně čistí zakalenou vodu
  •  Bezchlorová složka, šetrnější k životnímu prostředí
  •  Snadná aplikace a dávkování
  •  Vhodný pro všechny typy bazénů
  •  Vyžaduje pravidelné aplikace pro udržení efektu

„Sparkly POOL Vločkovač je vynikající přípravek pro rychlé a účinné čištění bazénové vody. Jeho bezchlorová formula je ideální pro bezpečné a šetrné ošetření vody. Jeho jednoduché dávkování a efektivní účinek ho činí nepostradatelným pro každého majitele bazénu.“

tým Poolservis

Sparkly POOL Vločkovač - granulát 5 kg

Sparkly POOL Vločkovač je účinný bezchlorový přípravek, který se používá pro čištění zakalené bazénové vody. Je ideální pro situace, kdy voda v bazénu získá bílý až mléčný zákal. Tento produkt je schopen spolehlivě a rychle vyčistit bazénovou vodu, obnovujíc jí tak její čistotu a průzračnost.

Dávkování a použití

Při nízkém znečištění a jako preventivní opatření (1 krát týdně) se doporučuje dávkovat 50 g granulátu na každých 10 m3 (10000 l) objemu vody v bazénu. V případě silnějšího znečištění je doporučená dávka 100 g na každých 10 m3 (10000 l) vody. Přesné dávkování je však závislé na specifických provozních podmínkách bazénu.

Proč zvolit Sparkly POOL Vločkovač?

Sparkly POOL Vločkovač je efektivním řešením pro ty, kdo hledají bezchlorovou alternativu pro čištění bazénové vody. Díky jeho schopnosti rychle reagovat a účinně čistit vodu, se stává ideálním řešením pro bazény různých velikostí a typů. Navíc jeho snadná aplikace a dávkování zajišťují, že jeho použ ití je jednoduché a přístupné pro každého majitele bazénu.

Klíčové vlastnosti

Sparkly POOL Vločkovač nabízí několik klíčových vlastností, které ho činí vynikajícím výběrem pro údržbu čisté a průzračné bazénové vody. Jeho bezchlorová složka je šetrnější k životnímu prostředí a snižuje riziko podráždění pokožky u koupajících se. Snadné dávkování umožňuje efektivní a přesné použití, a jeho univerzální charakter zajišťuje vhodnost pro všechny typy bazénů. Jedinou nevýhodou může být potřeba pravidelných aplikací pro udržení optimálního účinku, což ale není oproti jeho výhodám významnou překážkou.

Závěr

Sparkly POOL Vločkovač je skvělou volbou pro ty, kteří hledají účinný, bezpečný a ekologický způsob, jak udržet svůj bazén čistý a zdravý. Jeho jednoduché použití a výkonná bezchlorová formula z něj činí ideální produkt pro každého, kdo chce udržovat svůj bazén v nejlepším možném stavu bez použití agresivních chemikálií.

UPOZORNĚNÍ:
Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly a silnými kyselinami. Reaguje s nelegovanou ocelí, galvanizovanými povrchy, hliníkem. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:
SIGNÁLNÍ SLOVO:
Nebezpečí.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
Způsobuje vážné poškození očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

Bezpečnostní list Vločkovač granulát

Doplňkové parametry

Kategorie: Vločkovače do bazénu
Hmotnost: 5 kg
Značka: SparklyPool

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
document.write("