Doprava nad 2350,- ZDARMA

Chlorový granulát rychlorozpustný 3kg - chloršok, Chlór granulát, CHEMOFORM

Kód: CODE-15
990 Kč 818 Kč bez DPH
Ihned k odeslání (2 ks)
Můžeme doručit do:
29.7.2024

Chlor šok pro Váš bazén, vyrobený v Německu.  Použít ho můžete pro spuštění bazénu na jaře, likvidaci řas, pokud se Vám voda zkazí nebo pro průběžné dávkování nechcete-li používat tablety.

Detailní informace

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna
v Pardubicích
Doprava zdarma
Doprava zdarma
od 2 350 Kč
Největší výběr
Největší výběr
značek bazénové chemie
1000+
1000+
výdejních míst po celé ČR
Možnost vrácení
Možnost vrácení
do 30-ti dnů

Detailní popis produktu

Názor bazénového specialisty

  • Rychlé a účinné řešení
  • Vhodné pro všechny typy bazénů
  • Efektivní proti řasám a bakteriím
  • Jednoduché dávkování
  • Odměrka není součástí balení

„Chlorový granulát rychlorozpustný od CHEMOFORM je ideálním řešením pro rychlou a efektivní dezinfekci bazénové vody. Jeho snadné dávkování a dlouhotrvající účinek zajistí čistotu a bezpečnost vody po celou sezónu.“

tým Poolservis obchod

Efektivní chlorování pro čistou bazénovou vodu

Chlorový granulát CHEMOFORM s více než 56% aktivního chloru je rychlým řešením pro dezinfekci vody, likvidaci řas a jarní spuštění bazénu. Jeho pH neutrální složení zajišťuje dlouhotrvající účinek bez negativního vlivu na kvalitu vody.

Návod na dávkování chloršoku:

Po naplnění bazénu přidat cca 50 g na 10 m3, k udržovacímu chlorování přidat 20 g na 10 m3 bazénové vody.K vysokému chlorování (po silném provozu v bazénu, bouřce, atd.) přidat 70 - 100 g na 10 m3 rozpuštěných ve vodě. Připravíme si kbelík, do kterého nabereme vodu z bazénu. Do kbelíku přisypeme granulát a mícháme, dokud se nerozpustí. Následně rovnoměrně vylijeme do bazénu.

 

Chlor šok do bazénu 3 kg balení.

Jednoduché a efektivní dávkování

Díky praktickému balení a jednoduchému návodu na dávkování můžete snadno udržovat čistotu a bezpečnost vašeho bazénu. Přidávání granulátu podle potřeby zajistí, že voda bude vždy čistá a připravená k použití.

Bezpečné a spolehlivé řešení

Vyrobeno v Německu, tento produkt přináší kvalitu a spolehlivost, kterou očekáváte. Ať už potřebujete rychlou likvidaci řas nebo pravidelnou údržbu, tento chlorový granulát je bezpečným a efektivním řešením pro vaše bazénové potřeby.

Poznámky pro bezpečnou aplikaci

Při použití dodržujte návod na dávkování a vždy zřeďte granulát ve vodě před aplikací do bazénu. Pamatujte na to, že pro stálý provoz je vhodnější používat chlorové tablety a vždy sledujte pH hodnotu vody pro optimální efekt.

UPOZORNĚNÍ:
Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky. Nekompatibilní materiály: oxidační činidla, redukční činidla, kyseliny, amoniak a jeho sloučeniny, močovina, zásady, chlornan vápenatý, organická rozpouštědla. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:
SIGNÁLNÍ SLOVO:
Varování.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

 Bezpečnostní list Chlorový granulát rychlorozpustný

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Chlor šok do bazénu, Bazénová chemie Chemoform, Chlor šok Chemoform
Hmotnost: 3.4 kg
Značka: Chemoform

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
document.write("