Doprava nad 2350,- ZDARMA

Oxy Pure 20 l

Kód: 2874/POU
od 1 092 Kč od 902 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Přípravek pro oxidaci a likvidaci organických zbytků v bazénové vodě. Přípravek zajistí okysličení bazénové vody

Číslo 1 pro automaty Aseko

OXYPURE
OXYPURE je ideální pro použití v bazénech a lázních. Má silný oxidační účinek a revitalizuje vodu. OXYPURE se rozpadá na kyslík a vodu beze zbytku, nezatežuje bazénovou vodu zápachem!


Pro správné dávkování přípravku OXYPURE použijte zařízení ASIN Aqua.

20l balení, 5l balení zde.

 

 

Detailní informace

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna
v Pardubicích
Doprava zdarma
Doprava zdarma
od 2 350 Kč
Největší výběr
Největší výběr
značek bazénové chemie
1000+
1000+
výdejních míst po celé ČR
Možnost vrácení
Možnost vrácení
do 30-ti dnů
Doprava: Pouze osobní odběr Pardubice
Ihned k odeslání (1 ks) | 2874/POU
Můžeme doručit do: 21.5.2024
1 092 Kč
902 Kč bez DPH
Doprava: Doprava zdarma po ČR
Ihned k odeslání (8 ks) | 2874/DOP
Můžeme doručit do: 21.5.2024
1 292 Kč
1 068 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Názor bazénového specialisty - recenze

  • + Efektivní oxidace a likvidace organických zbytků.
  • Zajišťuje revitalizaci a okysličení bazénové vody.
  • Rozkládá se na kyslík a vodu bez zbytků, bez zápachu.
  • Jednoduché dávkování s optimální koncentrací 30-60 mg/litr.
  • Nejsou kompatibilní s chlorem, vyžaduje pozornost při kombinování s jinými přípravky.

„OXYPURE je revoluční přípravek pro čistění a udržování bazénové vody. Jeho unikátní schopnost oxidace a revitalizace vody bez zanechání zápachu či zbytků je ideální pro bazény a lázně. Ideální pro použití s automatikou ASIN Aqua pro dosažení optimálních výsledků.“

tým Poolservis

Oxy Pure - revoluční přípravek pro bazénovou vodu

OXYpure představuje novou éru v péči o bazénovou vodu. Tento inovativní přípravek efektivně oxiduje a likviduje organické zbytky, čímž zajistí okysličení a revitalizaci vody ve vašem bazénu. Výhodou OXYPURE je jeho schopnost rozkládat se na kyslík a vodu beze zbytku, čímž zajišťuje čistou a svěží vodu bez nepříjemného zápachu. OXYPURE je navržen pro snadné použití s automatikou ASIN Aqua, což zajišťuje přesné a efektivní dávkování. Počáteční dávka 100 ml na 1m3 a udržovací dávka 10-20 ml na 1 m3 za den zajistí optimální koncentraci 30-60 mg/litr. Vzhledem k jeho nekompatibilitě s chlorem je důležité při kombinování s jinými přípravky dbát na dodržení doporučeného pH v rozmezí 6,4 až 7,6.“

Počáteční dávka: 100 ml na 1m3
Udržovací dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za den
Optimální koncentrace: 30 – 60 mg/litr (ppm), pro test použijte OXtester
pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,4 až 7,6.

OXYpure není kompatibilní s chlorem.

NEBEZPEČÍ - Peroxid vodíku 11,9%, indexové číslo 008-003-00-9

H272 – Může zesílit požár; oxidant.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P221 – Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P280 – Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

ÚČINNÉ LÁTKY: Peroxid vodíku 11,9%, indexové císlo 008-003-00-9, CAS 7722-84-1
FORMA: čistá kapalina
ÚČEL POUŽITÍ: okysličovadlo bazénové vody
DÁVKA: 10 - 20 ml/m3 za den
APLIKACE: dávkování zarízením ASIN Aqua
SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém, chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě max. 25 °C, nejnižší přípustná skladovací teplota je -10°C. Skladovat mimo dosah tepelných a zážehových zdrojů. Chránit před přímým slunečním světlem. Nádoby musí být uzavřeny tak, aby byl umožnen únik vnitřního tlaku.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

 Bezpečnostní list Oxy pure

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Bezchlórová bazénová chemie, Bazénová chemie Aseko
Značka: Aseko

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: