Doprava nad 2350,- ZDARMA

Sparkly POOL Multifunkční 5v1 tablety 200g 3 kg

Kód: 8030
659 Kč 545 Kč bez DPH
Ihned k odeslání (4 ks)
Můžeme doručit do:
14.6.2024

Sparkly POOL Chlorové tablety 5v1 (200g, 3kg) jsou multifunkčním řešením pro dezinfekci a údržbu bazénové vody. Zajišťují čistotu, průzračnost a stabilizaci pH. Snadné dávkování a dlouhodobý účinek pro všechny typy bazénů.

Detailní informace

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna
v Pardubicích
Doprava zdarma
Doprava zdarma
od 2 350 Kč
Největší výběr
Největší výběr
značek bazénové chemie
1000+
1000+
výdejních míst po celé ČR
Možnost vrácení
Možnost vrácení
do 30-ti dnů

Detailní popis produktu

Názor bazénového specialisty na Sparkly POOL Multifunkční Chlorové tablety

  • Efektivní celosezónní účinek
  • Podporuje čistotu a průzračnost vody
  • Komplexní péče o vodu
  • Snadné použití
  • Vyžaduje pravidelné dávkování

„Tyto chlorové tablety jsou skvělým řešením pro udržení čistoty a zdravého prostředí ve vašem bazénu. Jejich pomalé rozpouštění a multifunkční vlastnosti zajišťují dlouhodobý efekt s minimálním úsilím.“

   Tým Poolservis

 

Sparkly POOL Chlorové tablety pro kvalitní údržbu bazénu

Tyto 5v1 multifunkční chlorové tablety jsou ideálním řešením pro udržení kvalitní vody ve vašem bazénu. Díky své pomalé rozpustnosti a komplexnímu působení zajišťují dezinfekci, prevenci tvorby řas, vločkování, projasnění a stabilizaci pH hodnoty vody.

Praktické a snadné dávkování

Jednoduché použití těchto tablet znamená, že udržujete kvalitu vody ve svém bazénu s minimálním úsilím. V závislosti na provozních podmínkách a míře znečištění vody aplikujte 1-2 tablety na 30 m³ vody každých 5-8 dnů.

Dlouhodobý účinek a účinnost

S těmito tabletami zajistíte dlouhodobou ochranu vašeho bazénu před bakteriemi, řasami a nečistotami, čímž se sníží potřeba časté údržby a zajišťuje se delší životnost vašeho bazénu.

Bezpečné a spolehlivé řešení

Sparkly POOL Chlorové tablety jsou vyrobeny s důrazem na bezpečnost a efektivitu, což z nich činí spolehlivý produkt pro všechny typy bazénů.

Zákaznické recenze

Zákazníci oceňují snadné použití, efektivitu a dlouhodobý účinek těchto tablet, což je činí oblíbenou volbou pro majitele bazénů.

 

POPIS PRVNÍ POMOCI:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:
SIGNÁLNÍ SLOVO:
Nebezpečí.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

Bezpečnostní list Multifunkční tablety 5v1

Doplňkové parametry

Kategorie: Multifunkční tablety 5v1
Hmotnost: 3 kg
Značka: SparklyPool

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
document.write("