Doprava nad 2350,- ZDARMA

Sparkly POOL Zazimovač bazénu EXTRA 1 l

Kód: 99996216
159 Kč 131 Kč bez DPH
Skladem do 3 dnů
Můžeme doručit do:
24.5.2024

Zazimovací roztok pro všechny typy bazénů.

Zazimovač do bazénu Sparkly POOL je vysoce účinný zazimovací bezchlorový přípravek do bazénu se sladkou i slanou vodou. Tato zazimovací směs do bazénu zabrání tvorbě řas, zamezí tvorbě usazenin a usnadní jarní čištění.

Detailní informace

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna
v Pardubicích
Doprava zdarma
Doprava zdarma
od 2 350 Kč
Největší výběr
Největší výběr
značek bazénové chemie
1000+
1000+
výdejních míst po celé ČR
Možnost vrácení
Možnost vrácení
do 30-ti dnů

Detailní popis produktu

Názor bazénového specialisty

  • Výrazná účinnost proti řasám
  • Úspora vody a chemikálií
  • Ideální pro všechny typy venkovních bazénů
  • Jednoduchá aplikace

„Sparkly POOL Zazimovač bazénu EXTRA 1 l je silným spojencem v zimní údržbě bazénu. Jeho vysoká účinnost proti řasám a snadná aplikace vám usnadní přípravu bazénu na jarní sezónu.“

   Tým Poolservis

 

Účinná ochrana bazénu během zimy

Sparkly POOL Zazimovač bazénu EXTRA 1 l poskytuje účinnou ochranu proti všem druhům vodních řas během zimního období, zjednodušuje jarní čištění a zamezuje tvorbě vápenatých usazenin.

Snadné a efektivní dávkování

Dávkování se přizpůsobuje teplotě vody v bazénu, s dávkou 50 ml na 1 m3 při teplotě pod 10 °C a 100 ml na 1 m3 při teplotě nad 10 °C.

Vhodný pro všechny typy bazénů

Tento přípravek je vhodný pro všechny typy venkovních bazénů, ať už s slanou nebo sladkou vodou, a lze ho používat s bezchlorovou i chlorovou chemií.

Spokojenost zákazníků

Zákazníci hodnotí Sparkly POOL Zazimovač bazénu EXTRA jako vysoce účinný prostředek pro udržení čistoty vody během zimních měsíců.

Jak správně použít zazimovač?

Důležité je dodržet doporučené dávkování a rovnoměrně rozprostřít přípravek po hladině bazénu pro maximální efektivitu.

 

POPIS PRVNÍ POMOCI:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:
SIGNÁLNÍ SLOVO:
Varování.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte kůži. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

Bezpečnostní list Zazimovač EXTRA

Doplňkové parametry

Kategorie: Zazimování bazénu
Hmotnost: 1.3 kg
Značka: SparklyPool

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: