Doprava nad 2350,- ZDARMA

Sparkly POOL Chlor šok 5 kg

Kód: 8028
849 Kč 702 Kč bez DPH
Ihned k odeslání (2 ks)
Můžeme doručit do:
21.5.2024

Sparkly POOL Chlor šok 5 kg je efektivní prostředek pro rychlou dezinfekci bazénové vody. Účinně likviduje řasy a bakterie, ideální pro šokovou léčbu. Jednoduché dávkování, bezpečný a rychle rozpustný granulát zajišťující čistotu a bezpečnost vašeho bazénu.

Detailní informace

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna
v Pardubicích
Doprava zdarma
Doprava zdarma
od 2 350 Kč
Největší výběr
Největší výběr
značek bazénové chemie
1000+
1000+
výdejních míst po celé ČR
Možnost vrácení
Možnost vrácení
do 30-ti dnů

Detailní popis produktu

Názor bazénového specialisty

  • Rychlá a účinná dezinfekce
  • Efektivní proti řasám a bakteriím
  • Ideální pro šokovou dezinfekci
  • Pro stálý provoz bazénu je lepší používat v průběhu sezóny tablety

„Sparkly POOL Chlor šok je výkonný a rychlý prostředek pro čištění bazénové vody. Díky jeho rychlé rozpustnosti a efektivitě proti řasám a bakteriím je ideální pro situace, kdy potřebujete rychle vyčistit vodu v bazénu.“

   Tým Poolservis

 

Rychlá a účinná dezinfekce bazénové vody

Sparkly POOL Chlor šok 5 kg je vysoce účinný chlorový přípravek ve formě granulí, který zajistí rychlou a razantní dezinfekci bazénové vody, a to i při silném znečištění nebo výskytu řas.

Šoková dezinfekce pro čistotu a bezpečnost

Při náhlém znečištění nebo zezelenání vody je tento přípravek ideálním řešením. Díky schopnosti zvýšení koncentrace chloru efektivně a rychle eliminuje řasy a bakterie.

Jednoduché dávkování

Dávkování tohoto přípravku je jednoduché - 25 až 30 gramů na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu zajistí efektivní dezinfekci.

Bezpečnost a efektivita

Sparkly POOL Chlor šok je bezpečný a efektivní. Je důležité dodržovat doporučené dávkování pro dosažení optimálních výsledků.

Zkušenosti a doporučení odborníků

Podle zkušeností odborníků a recenzí zákazníků je Sparkly POOL Chlor šok spolehlivým řešením pro rychlou dezinfekci a udržení čistoty bazénové vody.

 

POPIS PRVNÍ POMOCI:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:
SIGNÁLNÍ SLOVO:
Varování.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

 Bezpečnostní list Chlor šok

Doplňkové parametry

Kategorie: Chlor šok do bazénu
Hmotnost: 3 kg
Značka: SparklyPool

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: