Doprava nad 2350,- ZDARMA

Sparkly POOL Multifunkční 6v1 tablety 200g 5 kg

Kód: 8035
1 099 Kč 908 Kč bez DPH
Ihned k odeslání (1 ks)
Můžeme doručit do:
24.6.2024

Sparkly POOL Chlorové tablety 6v1 (200g, 5kg) poskytují komplexní péči o bazénovou vodu, dezinfikují, zabraňují řasám a bakteriím, zároveň stabilizují pH a tvrdost vody. Snadné dávkování pro dlouhodobý čistý a průzračný efekt.

Detailní informace

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna
v Pardubicích
Doprava zdarma
Doprava zdarma
od 2 350 Kč
Největší výběr
Největší výběr
značek bazénové chemie
1000+
1000+
výdejních míst po celé ČR
Možnost vrácení
Možnost vrácení
do 30-ti dnů

Detailní popis produktu

Názor bazénového specialisty na Sparkly POOL Chlorové tablety 6v1

  • Komplexní péče o vodu
  • Účinné proti řasám a bakteriím
  • Podporuje čistotu a průzračnost
  • Snadná aplikace a dlouhodobý účinek
  • Vyžaduje pravidelné dávkování

„Sparkly POOL Chlorové tablety 6v1 poskytují komplexní péči o bazénovou vodu. Jejich účinnost v boji proti řasám a bakteriím a schopnost udržovat vodu čistou a průzračnou činí tento produkt nezbytným pro každého majitele bazénu.“

   Tým Poolservis

 

Účinné řešení pro udržení kvality bazénové vody

Sparkly POOL Chlorové tablety 6v1 (200g, 5kg) jsou ideálním řešením pro komplexní údržbu bazénové vody. Zajišťují dezinfekci, čistotu a stabilizaci pH, tvrdosti, zamezují tvorbě řas a vápenatých usazenin.

Snadná aplikace a dlouhodobá ochrana

Díky jednoduché aplikaci a pomalému rozpouštění tablety poskytují dlouhodobou ochranu vašeho bazénu. Aplikujte 1-2 tablety na 30 m³ vody každých 5-8 dnů podle podmínek a znečištění vody.

Pro všechny typy bazénů

Tyto multifunkční tablety jsou vhodné pro všechny typy bazénů, zajistí účinnou ochranu a udrží vodu v bezpečném a čistém stavu.

Zákaznická spokojenost

Zákazníci oceňují snadné použití, efektivitu a komplexní účinky tablet, což je činí populární volbou pro udržení kvalitní bazénové vody.

POPIS PRVNÍ POMOCI:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:
SIGNÁLNÍ SLOVO:
Varování.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

Bezpečnostní list Multifunkční tablety 6v1

Doplňkové parametry

Kategorie: Multifunkční tablety 6v1
Hmotnost: 5 kg
Značka: SparklyPool
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
OS Avatar autora | 26.3.2024
Překvapila mě dobrá cena a vysoká účinnost.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
document.write("